אספקה והתקנת מערכת מיני VRF ל 5 חדרים לבית \ דירה,  גודל חדרים עד 10 מטר לחדר.  גודל סלון עד 50 מטר.
  דגם המוצרים,
 *מעבה דגם RXYSQ8TY1 תפוקת קירור 76,800 BTU {יחידה חיצונית} זריקה אופקית
 *מאייד עילי גלוי דגם FXAQ25P תפוקת קירור9,554 BTU סה"כ 4 יחידות {לחדרים}
 *מאייד ניסתר מתועל ללחץ בינוני דגם FXSQ100A תפוקת קירור 38,214 BTU
 *שסתום למאיידים עיליים
 * שלט חוטי למזגן סלון
                                                                           התקנת המערכת כוללת,
 *תושבת ליחידה החיצונית
*עד 50 מטר צנרת גז {כללי} כולל הלחמות בחנקן 
*חנוכיה\ מפצלים
*התקנת מאיידים בחדרים 
*התקנת מאייד ניסתר בסלון כולל מתאם וגומיות
* חיבור חשמל למעבה {מההזנה של הדירה \ בית מפסק פקט}
*חיבור ניקוזים להכנה שהקבלן הכין מראש
ווקום עמוק והפעלה של המערכת.

                                                                              62,000 שקל לא כולל מע"מ
אספקה והתקנת מערכת מיני VRF ל 5 חדרים לבית \ דירה,  גודל חדרים עד 10 מטר לחדר.  גודל סלון עד 50 מטר.
  דגם המוצרים,
 *מעבה דגם RXYSQ8TY1 תפוקת קירור 76,800 BTU {יחידה חיצונית} זריקה אופקית
 *מאייד עילי גלוי דגם FXAQ25P תפוקת קירור9,554 BTU סה"כ 4 יחידות {לחדרים}
 *מאייד ניסתר מתועל ללחץ בינוני דגם FXSQ100A תפוקת קירור 38,214 BTU
 *שסתום למאיידים עיליים
 * שלט חוטי למזגן סלון
                                                                           התקנת המערכת כוללת,
 *תושבת ליחידה החיצונית
*עד 50 מטר צנרת גז {כללי} כולל הלחמות בחנקן 
*חנוכיה\ מפצלים
*התקנת מאיידים בחדרים 
*התקנת מאייד ניסתר בסלון כולל מתאם וגומיות
* חיבור חשמל למעבה {מההזנה של הדירה \ בית מפסק פקט}
*חיבור ניקוזים להכנה שהקבלן הכין מראש
ווקום עמוק והפעלה של המערכת.

                                                                              62,000 שקל לא כולל מע"מ
יש לך שאלה? בוא נשוחח ב-WhatsApp